แบบ G - ห้องพักแบบมีบ่อน้ำร้อนชมภูเขาไฟฟูจิ (50 ตารางเมตร)
ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น 12.5 เสื่อทาทามิ (19.34m²)

  • Photo
  • Photo
  • Photo
  • Photo
  • Photo
  • Photo
แผนผังห้องพัก

* ภาพตัวอย่างห้องพักบางส่วน

อันดับห้องพัก

  • วิวภูเขาไฟฟูจิ
  • มีบ่อน้ำร้อนกลางแจ้ง

จองห้องพักทางออนไลน์