แบบ K - ห้องพักแบบมีบ่อน้ำร้อนกลางแจ้ง
ฝั่งภูเขาไฟฟูจิ (เริ่มต้น 47 ตารางเมตร)
ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น 12 เสื่อทาทามิ (18.58m²)

  • Photo
  • Photo
  • Photo
  • Photo
  • Photo
  • Photo
  • Photo
  • Photo
แผนผังห้องพัก

* ภาพตัวอย่างห้องพักบางส่วน

อันดับห้องพัก

  • วิวภูเขาไฟฟูจิ
  • มีบ่อน้ำร้อนกลางแจ้ง

จองห้องพักทางออนไลน์